Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова е новият председател на Постоянната комисия по труд и социална политика към Националното сдружение на общините в Р България. Преди нея поста заемаше настоящият заместник-министър на труда и социалната политика Росица Димитрова.

На отвореното заседание на комисията се обсъди участието на на Сдружението в консултативни и експертни органи на МТСП, очакванията на общините от предвидените програмни операции  за финансиране развитието на патронажната грижа.
Коментираха се приоритетни предложения на общините за промени в нормативната уредба и методиките за предоставяне на социалните услуги и предложения за финансиране от държавата на услугите в домашна среда личен и социален асистент.

Заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова и Зорница Русинова участваха в заседанието. Те запознаха представителите на местната власт с политиките на Министерството на труда и социалната политика, свързани със социалните грижи и напредъка при изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до момента.
В изказването си зам.-министър Димитрова акцентира върху подготовката на Закон за социалните услуги, в който ще бъдат уредени основните въпроси, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.  Сега е моментът общините, като доставчици на социални услуги, да бъдат активни и да дават предложения за разработването на закона. Крайният срок за внасяне на предложения по структурата на концепцията на нормативния акт е 11 април, заяви Димитрова.
Тя обърна внимание, че актуализираният план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ осигурява условията за продължаване и финализиране на реформата за деинституционализация на грижата за деца в България. Партньорството между общините е факт и то трябва да се използва, за да могат услугите да са по-гъвкави, мобилни и интегрирани, посочи зам.-министър Димитрова. Като проблем пред общините тя изтъкна задържането на кадри в социалните услуги. Димитрова добави, че според плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги за 2 140 потребители до 2021 година.
Финансирането за тях ще се осигури от държавния бюджет и две оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ (до 70 млн. лв.) и „Региони в растеж“ (около 41,3 млн. лв.).
Заместник-министър Зорница Русинова посочи, че от 2014 г. досега по ОПРЧР са подписани договорите с общини на обща стойност 236 млн. лв. 26% от плащанията по програмата през настоящия програмен период (2014-2020 г.) са към местните власти. От общо 2000 договора една трета са сключвани с общини, заяви зам.-министър Русинова.
Без общините в България ОПРЧР не би могла да използва средствата от Европейския социален фонд, така че те да стигат до всички граждани. Голяма част от политиките, развивани на местно ниво с ограничен бюджетен ресурс, не биха могли да се допълнят, ако я нямаше оперативната програма, посочи зам.-министър Русинова.
По думите й политиките по деинституционализация са застъпени и в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, така че опитът, който имаме и у нас, да може да се пренесе и на европейско ниво. Това е най-трудната, най-успешната и най-сложната политика в социалната сфера, провеждана някога в България, каза зам.-министър Русинова.
Неправителствените организации са двигателят за иновативни решения, които могат да се тестват на местно ниво. Ще разчитаме на предложения на общините да осигурим покритие в малките населени места, посочи зам.-министър Русинова.

Дата: 3.4.2018