Община Бургас ще изгради съоръжение, което да осигури достъпа на хора с увреждания до спортна зала „Бойчо Брънзов“. Средствата са осигурени чрез проект по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“, АХУ.

Необходимостта от изграждането на съоръжението администрацията коментира със спортен клуб за баскетбол на инвалидни колички „Джавелин“ и други спортни клубове на хора с увреждания от града.

Планираните дейности по проекта включват изграждане чрез строително-монтажни работи на 1 бр. адаптирано място (с площ за подреждане на 6 бр. инвалидни колички) за трайно пребиваване на хора с увреждане.

В емблематичната бургаска спортна зала към момента няма изградени съоръжения и условия за използването й от хора в неравностойно положение. При сегашното положение, зрителите в инвалидни колички трябва да се разположат на терена, намиращ се зад баскетболните кошове, за да наблюдават баскетболни мачове и други спортни мероприятия. Това води до инциденти и противоречи на нормите за безопасност. Предвиденото адаптирано място е за 6 бр. инвалидни колички, с отлична видимост, на най-горния ред от трибуната в залата. Обособените адаптирани места ще позволят на хората с увреждане да наблюдават безопасно провеждащите се спортни мероприятия. Мястото ще е отделено от по-ниските трибуни и стълбите с предпазен парапет, така че хората с колички да са защитени от топките, както и от подхлъзване или падане. Достъпът до адаптираното място ще се осъществява чрез ново повдигателно съоръжение (асансьор). Асансьорът ще осигурява достъпност до три нива – партер, най-горен ред трибуна, където е разположено адаптирано място за трайно пребиваване на хора с увреждане, и съблекални със санитарен възел в сутерена.

Проектът и предвидените дейности отговарят на Наредба № 4 на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Предвижда се представители на спортния клуб на инвалидни колички „Джавелин“ активно да участват чрез съвети и напътствия в процеса на изграждане на съоръжението, така че проектът максимално да отговори на техните нужди.

С изпълнението му спортна зала „Бойчо Брънзов“ ще покрие европейските и международни нормативи за провеждане на спортни срещи, включително и на спортни мероприятия за хора с увреждания, а хората с увреждания ще имат нова придобивка, позволяваща по-пълно интегриране и социализиране в спортния живот на града.

Източник: Община Бургас, 05.08.2020 г.