Със символична първа копка на 1 юни 2015 г. бе дадено началото на строителството на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни и хора с увреждания в Исперих. На събитието присъстваха кметът на общината Бейсим Басри, народният представител д-р Хасан Адемов, общински съветници, граждани.

Центърът ще бъде изграден по проект на общината, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 378 680 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е до 15 септември.

Проектът предвижда изграждане на двуетажна постройка на ул.“Хан Аспарух“. Сутеренът и първият етаж ще бъдат предоставени за Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, а на втория етаж ще бъде разположена зала за клубове на възрастни и хора с увреждания. Достъпът до нея ще бъде улеснен от механизирана платформа за хора с нарушена двигателна функция за преодоляване на стъпала, движеща се по метален парапет.

Изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „САВ – Разград“.

С изпълнението на проекта ще се помогне на хора от социално уязвими групи на територията на община Исперих за постигане на по-добро качество на живот и за улесняване на техните социални контакти с приятели, връстници и близки хора. Ще се създадат и условия за развитието на социалните услуги Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в Исперих.

Над 340 души, които живеят в града ще се възползват от новия център. Те са членове на клубовете “Надежда”, “Гергана”, “Юнак”, на Съюза на инвалидите и др. Целева група, пряк ползвател на инвестицията ще са 342 възрастни и хора с увреждания, живеещи на територията на Исперих.

От услугата ще се възползват и около 100 пенсионери- самотни и болни хора, обслужвани от Домашния социален патронаж, 90 души, които посещават обществената трапезария в Исперих и други.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории