Международната организация за изкуствата за хора с увреждания чрез програмата „Europe Beyond Access“ и португалската асоциация „Acesso Cultura” представиха въпросите, свързани с достъпа до изкуство и културен живот на хората с увреждания. В оживената онлайн дискусия „Изкуства и увреждания: нова културна програма за Европа“, която се състоя на 12 март, взеха участие популярни специалисти в културната сфера: Даяна Ниепс, танцьор и хореограф (Португалия), Филип Павлак, театрален продуцент и актьор (Полша) и изпълнителния директор на Acesso Cultura Мария Влаху.

Участниците в онлайн събитието обсъдиха проблемните точки в доклада „Изкуства и увреждания: нова културна програма за Европа“, публикуван от първия Европейски клъстер за изкуства, издаден през 2020 г. В дискусията всички участници се обединиха около идеята за необходимостта от спешна промяна и активно подпомагане на достъпа до искуства на хората с увреждания. „Europe Beyond Access“ е съфинансирана от програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

Източник: Международна организация за изкуствата на хора с увреждания