Безпаричието – причина за всяко трето изоставено бебе

През 2013 г. средната възраст на малолетните родилки намалява, а 5 на сто от непълнолетните майки са родили второто си бебе. Само за първите девет месеца в седем области у нас са регистрирани 24 бебета, родени от деца под 14 г. 836 бебета са родени от момичета на възраст между 14 г. и 18 г. Тези тревожни данни са от плановите проверки на агенцията за закрила на детето, направени в 39 родилни отделения в 7 области – столицата, София област, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе. За периода в тези области са се родили общо 25 162 бебета. 32% от майките, изоставили новородените си още в родилния дом, посочват като причина липсата на пари и подходящи жилищни условия. Нито една от родилките под 14 г. обаче не е изоставила детето си.

Данните от проверките ще се използват за изработване на национална работна програма за превенция и ограничаване на ранните раждания, а агенцията ще получи като задача от депутатите да разработи и стратегия за това, съобщи шефът на парламентарната комисия за младежта и спорта Христо Монов. „Ранното майчинство може да бъде фактор за социално изключване на майката със съответните последици и за детето. Голямото предизвикателство е превенцията, подкрепата за майките не само на ниво родилен дом, за да не изоставят детето си“, коментира шефът на агенцията Ева Жечева.

След финансовите причини на второ място за изоставяне на бебета майките са посочили липсата на подкрепа от страна на близките (17%), нежелана бременност (13%), многодетност (11%) и др.

Агенцията предлага мерки и нормативни промени за ограничаване на явлението „деца раждат деца“, съобщиха оттам. Някои от идеите не са нови, например в родилните отделения да бъдат назначени социални работници и психолози, които да работят по превенцията на изоставянето на деца, което вече е прилагано частично, и то с добри резултати. Друго предложение е в дирекция „Социално подпомагане“ да бъде създаден регистър на децата, настанени в услуги от резидентен тип. От ДАЗД предлагат и да се разкрият социални и медицински услуги, които да осигурят „повишаване на здравната грамотност, посредничество, подготовка за родителство, осигуряване на медицински и здравни грижи, като това може да включва и домашни посещения“ и „ограничен обем материална подкрепа, осигуряване на базови условия за отглеждане на бебето в неговото семейство“.

БЕЗ ВРЪЗКА

ДАЗД предлага в закона за здравето да се запише задължение на медицинските специалисти да уведомяват дирекциите за социално подпомагане за всяко раждане от ненавършила пълнолетие майка. При проверката агенцията за закрила на детето е установила, че за 338 от ранните раждания, т.е. от родилка под 18 г., болниците не са подали сигнал за тях в съответната дирекция за социално подпомагане. Лечебните заведения са подали такива сигнали за 470 раждания и 243 сигнала за деца в риск от изоставяне. В 9 лечебни заведения няма упълномощено лице, което да информира за дете в риск от изоставяне.

 

Източник: в-к Сега

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории