13.04. 21 г.

Еднократна годишна финансова помощ за хранителни продукти в размер на 120 лева ще получат всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300 до 369 лв. включително. Помощта се изплаща чрез бюджета на Министврството на труда и социалната политика (МТСП).

Средствата ще се изплащат от Дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на предоставена от Националния осигурителен институт (НСИ) информация за хората с пенсия в посочения диапазон и начина, по който тя им се изплаща – чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка. За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.

Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19-ти до 26-ти април включително. В същия период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите. В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците за следващ период.

Източник: АСП