По проект „Включеност и увреждания“ ще се разработи методика за изследване на политиките за хората с увреждания и индекс на включеност. Според изследователския екип по проекта е важно политиките за хората с увреждания да се основават на обективни данни и анализ за целесъобразността на конкретните мерки. Във връзка с това ще бъде проведено и социологическо проучване.

Целта е да се създаде „устойчив инструмент, който ще позволи на властта, както и на правозащитните организации на хора с увреждания, да аргументират свои предложения за по-добри политики“, казва Капка Панайотова от Центъра за независим живот в интервю за БНР. По думите ѝ трябва да се работи едновременно в две посоки. От една страна, трябва да се пригоди средата, което включва не само инфраструктурата, а и положителни обществени нагласи и приемането на хората с увреждания. От друга – подкрепата за всеки трябва да се базира и отговаря на индивидуалните му потребности.

Повече за проекта „Включеност и увреждания“ може да научите от статията във в. Дневник и от интервюто на Диана Янкулова с Капка Панайотова в предаването „Нещо повече“.

Източник: Дневник, 08.11.2019 г.; БНР, 07.11.2019 г.