Крайният срок за подаване на проектни предложения от работодатели по обявения от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания (съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания) е 13 август.

Максималният размер на субсидията по компоненти е:

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;

Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден.

Документацията, необходима за участие в конкурса може да намерите на интернет страницата на АХУ, рубрика „Проекти/ програми“, в Национална програма за заетост по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Допълнителна информация ще намерите тук.

Телефони за справки: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Източник: АХУ