Извънредното положение няма да бъде удължаваноСлед извънредно заседание на МС министърът на финансите Владислав Горанов съобщи, че правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение по смисъла на Конституцията.

На заседанието е разгледан законопроект, регламентиращ част от нормите, въведени със Закона на извънредното положение, които да продължат да действат и след отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май.

Принципът, който е следван е да се запазят всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот – програмите на социалното министерство някои ограничения в стопанския оборот и някои норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната обстановка, като е предложено действието на голяма част от нормите да е два месеца след изтичане на извънредното положение.

Одобреният от правителството законопроект е за изменение и допълнение за Закона за здравето, който съдържа в чл. 61 и чл. 63 основната рамка на възможностите министърът на здравеопазването и главния държавен здравен инспектор да установяват мерки, свързани с преодоляването на епидемичната обстановка.

Министър Горанов допълни, че трябва да се премине към действия, свързани с постепенно възстановяване на социално-икономическия живот.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев уточни, че въпреки че извънредното положение няма да продължи, противоепидемичните мерки остават в сила, което налага промяна в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

Министърът с наредба ще определи условията и реда за изолацията на болните от заразни болести, на заразоносители, карантина на контактните и на лицата, които са влезли в страната от други държави.
Със заповед министърът на здравеопазването ще може да обяви епидемична обстановка, като предвиди и противоепидемичните мерки в страната или нейни региони с цел защита живота и здравето на българските граждани.

Продължават да действат и мерките в Закона за извънредното положение, насочени към стопанския живот и социално икономическите мерки, обвързани със сроковете на действие на извънредното положение.

Предвидени са редица изменения на действащите норми, свързани със социалния пакет за защита. Изцяло са възприети предложенията на Министерство на труда и социалната политика. Действието на част от мерките не се ограничава до два месеца, а са в по-дълги срокове.

Някои от измененията и в другите закони потвърждават и удължават сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България, с мерките, които са приети в Кодекса на труда и с неплатения отпуск, по отношение на Кодекса за социално осигуряване, Закона за държавния служител и по отношение на учениците.

Потвърждават се голяма част от мерките в областта на държавната собственост, Закон за развитие на културата, Закон за културно наследство. Приети са нови мерки по отношение пречистване на водоизточниците, мерки за осигуряване електроподаване на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, които са били предприети в основния Закон за извънредното положение, включително и Законът за корпоративното облагане.

Не е предвидено продължаване при временния двумесечен период по отношение спиране на давностните срокове. След 12 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния й обем и обхват. Единствените ограничения, които частично ще останат са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които няма да могат да налагат запори.

Мярката 60/40 ще продължи своето действие до 30 юни.