15. 01. 22 г.

Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на хора от уязвимите групи, като се предоставят подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика – това е идеята на иновативния социален проект „JobStarGet“ на „Сдружение Азбукари“.

„Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи – казват от „Сдружение Азбукари“. – Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? А дали си задаваме и въпроса, защо те са „невидими“, защо трудно си намират работа и защо те и проблемите им остават скрити за обществото?“

На тези и други въпроси търсят отговор създателите на специализираната дигитална онлайн платформа „JobStarGet“. Тя обединява заинтересовани хора с увреждания в единна база данни, като се посочват техните професионални компетенции и способности. Представя и работодатели, които търсят такива кадри или желаят да подпомагат хората в неравностойно положение.

Платформата ще съдържа и различни информационни материали, обучения, форум и други елементи в помощ и на кандидатите за работа, и работодателите. На хората от уязвимите групи се осигуряват психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. Ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно, обясняват създателите.

„Искаме да разширим дейността си, като обхванем повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи спрямо хората с увреждания“ – казва Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“. – От години в нашата неправителствена организация съдействаме за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение.

Екипът ни осъществи различни дейности и прояви, фестивали, спортни и благотворителни инициативи и други, с участието на специалисти, които да подпомагат децата в неравностойно положение чрез игри и различни интелектуални занимания. С „JobStarGet“ искаме да осигурим компетентна помощ и на възрастните хора с увреждания.“