Качествена промяна в грижата за децата в тежко и рисково здравословно състояние в Крушари

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева обсъди на работна среща на 10 юли 2014 г. в Дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/-с.Крушари, резултатите от изпълнението на договор за съвместна дейност за подобряване на грижата за децата и младежите, които са в тежко и рисково здравословно състояние, подписан през януари 2014 г. между ДАЗД, АСП, община Крушари и неправителствената организация „Лумос”. В срещата участваха партньорите по договора, представители на Омбудсмана на Република България, кметът на Крушари Добри Стефанов, зам.-кметът на община Добрич Камелия Йорданова и екипът на дома.

Негативните последици от медицинския модел на грижа могат да бъдат преодолени в голяма степен, когато децата бъдат обградени с внимание, топлина, търпение, сигурност и качествена емоционална връзка с възрастен човек, това показа работата по подписания договор, заяви и.д. изп. директор на „Лумос” г-н Бисер Спиров. Той представи на участниците в срещата 5-те деца и 6-те младежи с множествени увреждания и в тежко здравословно състояние, за които наети от фондацията специалисти полагат специални грижи, и постигнатия от всяко от тях напредък. Всички наблюдавани промени и положителни резултати са постигнати именно благодарение на различното отношение към увреждането и разбирането, че децата имат потребност от общуване и сътрудничество с възрастния, от емоционална привързаност и защитеност, от достатъчно разнообразие и поддържане на познавателна активност, от строго индивидуална грижа, каза г-н Спиров.

Резултатите от променената грижа за децата, значително подобреното им състояние, което ние виждаме днес тук, ни дават увереност, че когато работим в екип – всеки със своята компетентност и отговорност, можем да постигнем по-добър живот за тези деца, заяви г-жа Жечева. Те ни доказват, че деинституционализацията е екипна работа, че промяната в дневния режим дава резултатите, към които се стремим. Съвместната ни работа в Крушари е модел за партньорство, ще направим необходимото той да се трансферира в новите услуги ЦНСТ чрез предаване на натрупания тук опит и експертиза, каза председателят на ДАЗД.

За устойчивост на постигнатото подобряване на състоянието на децата и младежите с тежки увреждания и подготовката им за преместване в алтернативни на институцията услуги договорът е продължен до края на годината. Фондация „Лумос” ще подкрепя и екипите на новите услуги /ЦНСТ/, в които ще бъдат преместени децата от ДДУИ Крушари.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории