Въвежда се система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение се въвежда с приет на първо четене законопроект за промени в Закона за професионалното образование и обучение, предложен от ПГ на Коалиция за България. Парламентът гласува на първо четене и законопроект, внесен от и ПГ на ПП ГЕРБ.

В мотивите на вносителите от ПГ на Коалиция за България се посочва, че се предлага се и система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания. Законопроектът предвижда въвеждане на модулна организация на професионалното обучение, като се регламентират задължителни модули за професионална подготовка и общият им хорариум. Графикът на воденото обучение ще се договоря с работодателите, посочват вносителите. От ПГ на Коалиция за България предлагат също и въвеждане на „защитени професии“, които не са престижни за младите хора, но са нужни на бизнеса, като заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения, маркшайдери, монтьори на подемно-транспортна пътностроителна и ремонтна ж. п.-техника, оператори на металорежещи машини, асансьорни техници и други.

В мотивите на вносителите от ПГ на ПП ГЕРБ се посочва, че промените предвиждат въвеждане на Списък на защитени от държавата професии, с което се подпомага осигуряването на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли. В законопроекта е заложено и въвеждане на Европейско приложение към свидетелството за професионално обучение. От ПГ на ПП ГЕРБ предлагат още въвеждане на т. нар. дуално обучение, с което се дава възможност за професионалното обучение и по пътя на обучение чрез работа.

 

Източник: НС на РБ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории