Българските работодатели отчитат най-силните намерения за наемане на нови служители през следващото тримесечие, сочи Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта. В него са участвали 620 работодатели, 14% от които предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на годината. Това е с 3% повече в сравнение със същия период на миналата година.
Само 5 на сто от анкетираните очакват да намалят работната сила, а 80 на сто не очакват промяна в плановете си за заетост. 1% от работодателите не са сигурни относно намеренията си за наемане на служители.
Най-много работна сила ще се търси в Пловдив, където прогнозата за увеличение на персонала е 18%, или с 4 процентни пункта повече в сравнение с третото тримесечие на 2015 г. и с 5 процентни пункта повече спрямо същия период на миналата година.
Регионът на Русе отчита най-предпазливата прогноза от +8%. Сред останалите градове, в които работодателите ще наемат служители през четвъртото тримесечие на 2017 г. са Бургас (12), София (13%), Варна (13%).
Работодателите от всички 10 индустрии, включени в изследването, имат положителна прогноза, като тези от сектора на строителството (+24%), минното дело (+20%) и производството (+15%) отчитат най-силните намерения да наемат нови служители. Секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Транспорт, складове и комуникации“ също отчитат добри перспективи за наемане с прогнози от съответно +13% и +12%, докато прогнозата на публичния и социален сектор и търговията на едро и дребно е +11%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ отчитат най-предпазливата прогноза от +6%.Работодателите предвиждат да наемат най-много нови служители в периода октомври- декември, като най-много ще се търсят хора за големите компании в България (13%), следвани от средно големите (13%), малките (9%) и микропредприятията (8%). Спрямо предходното тримесечие, работодателите от големите компании отчитат подобрение от 6 процентни пункта, докато прогнозата на микропредприятията се увеличава с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от средните по големина и малки предприятия споделят сравнително стабилни перспективи за наемане.
В сравнение с предишното тримесечие, намеренията за наемане на служители се увеличават в пет от 10-те индустриални сектора. Най-съществено е увеличението от 11 процентни пункта в сектор „Минно дело“, докато прогнозите за строителството и публичния и социален сектор се подобряват със съответно 7 и 5 процентни пункта. В същото време перспективите за наемане намаляват в четири сектора, в т.ч. „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“, който отчита спад от 7 процентни пункта, и „Търговия на едро и дребно“, където работодателите споделят намаление от 3 процентни пункта.
„Пазарът на труда в България продължава да показва стабилен растеж със значителни успехи във времето, като най-силните перспективи за наемане през последните седем години и ниво на безработицата под 7 процента“, каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България. „Но докато пазарът на труда продължава да се свива, работодателите все по-често ни казват, че имат огромни трудности да намерят квалифицирани кандидати, особено работници, които или липсват, или предпочитат да намерят работа в чужбина. Всички ние се надяваме, че последните реформи в образователната система и държавните мерки за улесняване на вноса на служители от трети страни скоро ще доведат до положителни резултати. Междувременно компаниите трябва да осигурят дългосрочни програми за обучение и да се възползват максимално от това, което пазарът предлага в момента“.

Източник: ManpowerGroup

12.09.2017