Автор: Роузи Кернъс, регионален директор, Австралия и Нова Зеландия, Skillsoft

Необходимостта да се увеличи представеността на половете в австралийските предприятия и организации се обсъжда широко в медиите, но различието има много форми.

Важно е да се отчете, че повече от 4,5 милиона души в Австралия имат някаква форма на физическо или нефизическо увреждане. Това е един на всеки пет души. Предприятията трябва да се ангажират с решаването на тази демографска ситуация, но не само за да изпълнят квотата за равни възможности, а защото хората с увреждания представляват голямо предимство за стопанските организации.

Както ни напомня Зак Олкът, мениджър по национални партньорства в Get Skilled Access: „Наемането на хора с увреждания е чудесно за една организация както от културна, така и от икономическа гледна точка – 89 % от стопанските организации, които наемат хора с увреждания, посочват положителни ползи като 61 % подобрение на морала на работното място, 49 % по-голям капацитет за попълване на недостига на квалификации и умения, и 42 % увеличение на производителността“.

Въпреки това неотдавнашно проучване на Министерството на социалните услуги сред над 1200 предприятия установи, че само едно от всеки три австралийски предприятия наема хора с увреждания, макар че повечето твърдят, че са готови да го направят. И така, какво можете да направите, за да се справите с липсата на различие във вашето предприятие?

Привличане на таланти

След като сте решили, че вашето работно място може да осигури взаимноизгодна среда за служител с увреждане, важно е да привлечете този талант по правилния начин. Има много неща, с които можете да направите работното си място по-приобщаващо и разнообразно, като привличате талантливи кадри с увреждания. Една от основните стъпки е да направите информацията във вашите обяви за работа, длъжностни характеристики и формуляри за кандидатстване достъпна с помощта на алтернативни начини за кандидатстване за длъжността, и най-важното – да поставите акцент върху кандидата, а не върху увреждането.

Обучение на таланти

Може би най-голямото предизвикателство при наемането на лице с увреждане е свързано с обучението на настоящите служители да приемат и признаят способностите на служителя с увреждане и да предлагат помощ, ако е необходимо. Практиката да се оказва подкрепа на работното място е също толкова важна, колкото всяка физическа или технологична адаптация, по този начин служителите се чувстват сигурни, ценени, уважавани и включени от самото начало.

Въпреки че много стопански организации се стремят да направят работните си места по-приобщаващи и да изградят нужните умения на членове в екипа си, това няма да се случи, ако съдържанието и обучението, което те предоставят, не са достъпни. Ако искате да помогнете на членовете в екипа си да постигнат своя потенциал, всички те трябва да имат равен достъп за учене и придобиване на нови умения.
Достъпността е нещо повече от това да се предлагат алтернативни текстове за изображения и субтитри за видеоклипове. Тя представлява обединяването на няколко компонента, включително разработчици, инструменти за разработка, потребители, уеб браузъри и инструменти за оценка, и използване на холистичен подход за създаване на инструменти и съдържание, до които всеки има достъп.

Задържане на таланти

Когато стопанските организации формират своите процеси за набиране и създават работни места без бариери за хората с увреждания, те гарантират, че всички потенциални служители със съответните умения, квалификация и опит могат да бъдат наети и да покажат най-доброто, на което са способни. Служителите с увреждания се задържат в едно предприятие средно 4,1 години в сравнение с 3,2 години за служители без увреждания.

Изграждането на талантливи кадри се постига с присъединяването на отделни личности към вашата организация. Постига се и с подпомагане на хората в екипа ви да развият уменията, от които се нуждаят, за да успеят на работното място, независимо дали имат увреждане или не.

Много предприятия възприемат подкрепата на служителите с увреждания като въпрос от „графа трудни“ или твърде „скъпо“, но фактите показват, че наемането на хора с увреждания не струва повече, отколкото наемането на хора без увреждания. Освен това австралийското правителство осигурява финансиране за лицата, които отговарят на условията, чрез Фонда за подпомагане на заетостта (EAF), който е предназначен да покрие разходите за извършване на промени на работното място. Не само че няма да загубите, но ще спечелите много, като подкрепяте различието на работното място и приемате служители с увреждания.

Източник: HRD, януари 2019