07.05. 21 г.

Екипът на Nasoki.bg разговаря с представителя на НАСО в град Монтана г-жа Калинка Миронова, която е и дългогодишен ръководител на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Има богат опит в сферата на социалните услуги и експертен поглeд върху проблемите в социалния сектор у нас и развитието на успешни политики в полза на хората от уязвими групи. 

Г-жо Миронова, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви представител на НАСО в град Монтана, доказан специалист в сферата на социалните услуги и директор на ДЦПЛУ в града. Кои са основните приоритети и постижения във Вашата работа през последните години?

Като дългогодишен директор на ДЦДУ и ДЦПЛУ град Монтана, за мен на първо място винаги е стоял въпроса за задоволяване на емоционалните, психологичните, възпитателните, рехабилитационните и терапевтичните нужди на децата и лицата посещаващи двата Дневни центъра.

Усилията на всички колеги са насочени към цялостна подкрепа на децата и лицата с увреждания, чрез предоставяне на широк набор от дейности, отговарящи на индивидуалните потребности на всеки отделен случай и изцяло задоволяващи неговите нужди. За нас е от огромно значение внедряването на различни методи и техники при работа с потребителите, благодарение на които се наблюдават положителни резултати и усмивките на лицата на потребителите и техните близки са ежедневие.

Искриците и щастието в очите на децата и лицата е наградата за положеният труд от страна на колегите и ни дават стимул да продължаваме напред с още по-високи професионални цели и стремежи. Работата с деца и лица с увреждания изисква висок професионализъм, богат опит, стремеж за надграждане, но тя изисква преди всичко себеотдаване, съпричастност, разбиране и доброта, затова аз и моите колеги се стремим да предаваме всички тези качества на нашите потребители, а щастливите им лица са доказателства, че успяваме.

Как виждате основните акценти и какво трябва да се направи според Вас, за да имаме в България по-добри социални политики и подкрепа, в това число към хората с увреждания, подкрепата за децата и др. ?

През последните години се направи много в областта на социалната политика и тепърва предстоят още много промени през 2022 г., но все още има какво да се желае. Всички тези промени поне на този етап не оказват съществено значение върху бита и ежедневието на хората с увреждания. Въпреки че се правят за тях, то те нямат осезаемо отражение и не водят до съществено повишаване на стандарта им на живот. Все още социалната работа не е призната на нивото на което заслужава да бъде и дейността на социалният работник не е на заслуженото й място в обществото.

Какво е Вашето мнение за развитието на процесите по деинституционализация на услугите за деца и възрастни в страната и на какъв етап е достигнал той в Монтана?

За огромна радост на всички, процеса по деинституционализация на услугите за деца и възрастни в страната вървят успешно и на този етап почти няма деца в институция, което е голям напредък в развитието но социалните услуги в България. На територията на грaд Монтана, този процес е приключил и децата без родители се радват на прекрасни грижи, получавани в изградените ЦНСТ или от приемни родители.

Кои са основните предизвикателства в работата Ви през тази и следващите години?

През тази година основното предизвикателство е да се справим  и да излезем максимално защитени от COVID 19, да съхраним здравето на потребителите и на специалистите работещи с тях, да осъществим заложените цели и дейности за настоящата година. Надяваме се все повече усмивки да има по лицата на децата и лицата с увреждания, все повече да вярват  в собствените възможности и успехи, което е предпоставка и за тяхната пълноценна социализация в обществото.

Как оценявате работата на НАСО, в това число Вашата работа като представител на организацията през последните години? Какво бихте предложили за постигане на по-висока степен на полезност и ефективност в нашата работа?

За нас, работещите в социалната сфера, работата на НАСО е не само полезна, тя в много случай е отправната точка в нашите действия. Чрез споделянето на опити и практики, чрез организирането на обученията и чрез предоставянето на актуална информация по важни за нас въпроси, те ни помагат да сме по-запознати, по-осведомени и по-успешни в дейностите които осъществяваме.

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор?

Издигане работата на социалният работник на по-високо ниво и възможност за повече специалисти в социалните услуги.