18.06. 21 г.

Камелия Грозева е представител на НАСО за град Сливен. Дългият път на социалната работа, по който тръгва преди години, започва от мъката и нещастието, от любовта и съпричастността към живота на хората с увреждания.

От 11 години изпълнява мисията на живота си, а тя е да създаде Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Сливен, в който към момента 15 човека с увреждания срещат ежедневна грижа, радост и смислено ежедневие. Тя и екипът й успяват да ги извадят от капана на изолацията, като им дават надежда да осмислят живота си и пълноправна част от обществото.

„Приех социалната работа, мотивирана от идеята си да създам Дневен център, да работя с колеги които имат желание да работят с лица с увреждания и работата им да носи удовлетвореност за подобряване на социалното им благосъстяние и социална интеграция. От опита който имам, мога да споделя, че социалната работа е трудна, но когато виждаш смисъл от работата си и да ставаш свидетел на това как усилията ти допринасят за развитието на някого, когато видиш блясъка в погледа на едно лице с увреждане и неговата усмивка и знаеш че то е щастливо, близките са спокойни че има кой да се грижи за тях, да ги подкрепя, да им запълва свободното време. Всичко това те кара да продължиш да работиш“, споделя Камелия.

След годините натрупан опит в така деликатното общуване с хората от уязвими групи винаги се е стремяла да им осигури социална интеграция, зачитане на правата и интересите им и отхвърляне на всякакви форми на дискриминация. Според нея човек, който се е отдал на тази професия трябва да бъде дисциплиниран, отговорен, искрен и честен в междуличностните отношения с лицата с увреждания и най-вече добър, защото умението да прощаваш е водеща сила за благородните професии.

Дневният център за пълнолетни лица в Сливен изцяло покрива визията на камелия за комплекса от грижи и развитие на хората с увреждания:

„Ползвателите на социални услуги и семействата получават грижа, съпричастност, напътствия, подкрепа и помощ под формата на индивидуални консултации и възможности за участие в групова дейност. Мъката на ползвателите на социална услуга е неосъзната, но зад всеки един стоят близките му, чийто живот е подчинен изцяло на грижата за болния. С мултидисциплинарния екип работим с позитивизъм и успяваме да вдъхнем кураж на родителите на лицата с увреждания, че те не са сами, ние сме с тях.“ Това е и мисията на Фондация „Милосърдие“- повишаване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на лица с дефицити в развитието (умствена изостаналост) и психични увреждания.

От своето учредяване Фондация „Милосърдие“ работи за защита на човешките, гражданските, социалните и други права на хората със различни увреждания и интегрирането им в обществото, като за целта сътрудничи с общинските институции и организации на и за хора с увреждания, поддържа сътрудничество със сродни организации в България. За постигането на своите цели фондацията работи по правозащитна дейност, интеграционна и рехабилитационна дейност и развитие на образователните възможнсти, трудовата реализациядостъп и достъп до информация на потребителите хората с различни затруднения.