Кариерен център работи в Габровската търговско-промишлена палата

Кариерният център към Габровската търговско-промишлена палата с ръководител е Цвета Дулева вече е факт.

Обучение на тема „Израстване в кариерата“, предназначено за HR-специалисти, както и за работници и служители във фирмите, е първата му проява. Консултантът от дружество „Кариери“ Лора Саркисян ще дава съвети на заети лица за придобиване на необходимите знания и умения при съставяне на мотивационно писмо, CV, обсъждане на референции.

Кариерният център е създаден по европроект „Повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“ по процедурата „Повишаване гъвкавостта на социалните партньори“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

„Целта на проекта е превенция и ограничаване проявите на сивата икономика в тази област чрез различни форми на въздействие на пазара на труда. Една от инициативите по него е именно създаването на 28 центъра за кариерно развитие към регионалните палати в системата на БТПП“, стана ясно от Галина Михнева, изп. директор на палатата.

Ще се търси разширяване обхвата на действие на центъра и към студентската аудитория, за да бъдат подготвени младите специалисти за социални умения, които включват поведение при кандидатстване за работа, способност за подготовка на необходимите документи, както и приспособимост за работа в екип.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории