Сайтът Работоспособни.бг е създаден от екип професионалисти в областта на интернет-технологиите и е собственост на специализираното предприятие за хора с увреждания „Атрия Прима“ EООД.

Екипът на Работоспособни.бг отправя покана към всички хора с увреждания, търсещи трудова реализация или развитие на своята кариера и към всички социално отговорни работодатели да посетят платформата и да се запознаят с възможностите, които тя им предоставя.

Работоспособни.бг е бизнес проект, част от социалната икономика на Република България.

Работоспособни.бг е независима кариерна медия, платформа за подкрепа на хората с увреждания, които активно търсят начален старт или промяна в своята професионална реализация.

Ние от Работоспособни.бг разбираме кариерните нужди на хората с увреждания и приветстваме нарастващия брой социално отговорни работодатели, като откликваме на общата необходимост от платформа, свързваща търсещи и предлагащи работа.

Работоспособни.бг е създаден с идеята да опосредства приобщаването на хората с увреждания към пазара на труда на XXI век.

Мисията на Работоспособни.бг е да направи пазара на труда по-ефективен, като създаде нужния потенциал за развитие на социалната икономика в Република България.

Сайта и възможностите, които предлага може да разгледате тук.

Информация може да намерите и в рубриката Вашите съобщения на АХУ (17.10.2019 г.).