Създават център за деца с увреждания в Карлово

14 деца с увреждания от община Карлово ще бъдат настанени в скоро време в новоизградения център за настаняване от семеен тип, съобщиха от Община Карлово. Децата са на възраст от 3 до 18 години и сега живеят в социални институции в различни места в страната. Центърът за настаняване се намира в парка на болницата в Карлово и се изгражда по 2,6-годишен проект на общината, защитен пред Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 821 648,37 лв.

Целта е да се създадат условия децата с увреждания да се развиват и живеят в среда, близка до домашния уют. Така и родителите и близките им ще бъдат улеснени при решаването на различни проблеми в съвместния им живот, смятат специалистите. Проектът за изграждане на ЦНСТ се реализира в изпълнение на Националната стратегия за деинституализация на децата в България.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории