Две нови социални услуги в Карнобат

karnobat otkrivaneНа 20 февруари 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за възрастни с увреждания днес в Карнобат. На церемонията присъстваха областният управител на област Бургас Павел Маринов, кметът на града Георги Димитров и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

„В община Карнобат е изграден успешен модел за предоставяне на социални услуги, като 40 % от този вид подпомагане в област Бургас се реализират в тази община”, съобщи кметът Георги Димитров. Той допълни, че в основата на постигнатите резултати е ефективното сътрудничество между местната власт и държавата. Общата стойност на проектите на община Карнобат в тази сфера е над 1.7 млн. лева.

Социалните услуги в откритите днес обекти са изградени по проект „Комплекс за социални услуги в общността „Надежда“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността“. Целевите групи по проекта са 45 лица над 18-годишна възраст с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. Към момента 15 лица ползват услугите в ЦНСТ, а 24 потребители посещават ЦСРИ. За тях се грижи персонал от 19 човека.

След откриването на двата центъра министър Адемов участва в пресконференция за представяне дейностите на проекта. Той отбеляза, че на територията на област Бургас са разкрити като държавно делегирани дейности общо 48 социални услуги, с общ капацитет 1 413 места. От тях социални услуги в общността са 34, с общ капацитет 732 места. Министър Адемов акцентира и върху успешното изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като усвояването на средства по нея е 99%. Той припомни, че България е на първо място по усвояване на финансови ресурси от Европейския социален фонд за периода януари – септември 2013 г.

Община Карнобат е първата община, към която са насочени деца, целева група по проект „Детство за всички“. През 2013 г. са изведени 23 деца в разкритите 2 нови Центъра за настаняване от семеен тип. Услугите функционират от август 2013 г. и са част от дейностите по проекта, свързани с изграждането и предоставянето на социални услуги в общността, в които да бъдат настанени децата с увреждания, напускащи специализираните институции.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории