Каспичан стартира приемането на документи за „Социален асистент“

От 12.05.2014 г. стартира приемането на документи за ползване на услугата „Социален асистент”, която ще се предоставя от Домашен социален патронаж – Каспичан, във връзка с осигуряване на устойчивост по проект BG 051PO001-5.1.04-0109-C0001 „Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Каспичан”.

Социалната услуга включва следните почасови услуги в дома на потребителя:

Ø лична помощ, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско заведение, болнично заведение или месторабота и др.;

Ø комунално- битови дейности, като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания и др.;

Ø подкрепа за социалното включване на обслужваните лица, като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти.

Кандидат – потребителите за ползване на социалната услуга „Социален асистент”, трябва да отговарят на следните условия:

Ø да не са в състояние сами да организират своите жизнени потребности;

Ø да не са сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

Ø да нямат близки, които да се грижат за тях или ако има такива, последните да са безработни, с определена над 71% трайно намалена работоспособност, в над трудоспособна възраст, живеещи в друго населено място или с доказани трайно влошени междуличностни взаимоотношения.

 

За подробности посетете сайта на Община Каспичан.

 

Източник: Община Каспичан

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории