На 12 януари 2018 г. Kaufland България подкрепи каузите на Център за приобщаващо образование като дари 17 настолни компютри и 3 лаптопа. Те ще бъдат дадени на училищата, с които организацията работи.

„В рамките на програма „ С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ ние работим за това да разширяваме хоризонтите на учениците чрез показване на връзката между наученото в клас и бъдещото професионално развитие. Работа в екип, комуникативност, управление на времето, вземане на решения са само част от меките  умения, които ние се стремим да развиваме. С това дарение ще помогнем на децата, с които работим да продължат да усъвършенстват своите дигитални умения“, сподели Димитър Лазаров, програмен директор на Център за приобщаващо образование.

Програма „С поглед в бъдещето –  училището има смисъл“ има за цел да разработи методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Тя представлява доброволна и дългосрочна работа на деца в шести  клас с професионалисти от местната общност. Посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител, който преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания с учебния материал.

В сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност.

Снимка: unsplash.com