Нова социална услуга в община Казанлък

Сдружение „Бъдеще за децата“ и община Казанлък представиха социалната услуга „Център за обществена подкрепа“. Реализацията на проекта в община Казанлък е част от започналата преди години социална реформа в България. Услугата вече е разкрита и ще се развива като дейност, финансирана от държавата, насочена към деца и семейства в риск. ЦОП Казанлък е с капацитет 60 места и персонал 12 души. След провеждането на процедурата за избор на доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, управлението е поверено на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“ (в партньорство със Сдружение „Самаряни“), разказа Лилия Цонкова – заместник-кмет на Общината.

Екипът на Центъра се състои от млади и амбизиозни специалисти. Гражданите на Казанлък могат да получат консултации от психолози, социални работници, социален сътрудник, социален педагог, логопед, трудотерапевт и юрист. Всички услуги в Центъра за обществена подкрепа са безплатни, а достъпът до тях е ясно регламентиран. Входът към ЦОП Казанлък се осъществява чрез Направление или заповед от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, чрез Заявление и насочване от други институции и организации: Детска педагогическа стая;училища, детски градини, болнични заведения и др., и не на последно място с лична заявка от родител/настойник.

Центърът за обществена подкрепа работи по пет основни направления, в които са застъпени секторите: предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадането от училище; деинституционализация и реинтеграция; консултиране и подкрепа на семейства в риск, включително приемни семейства и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви; подкрепа на деца и младежи със специални потребности.

Центърът е част от координационен механизъм на взаимодействие между всички институции и организации на територията на града. Лилия Цонкова заяви категоричната подкрепа на Общината, в изграждането на програми и проекти, които да подобрят работата с уязвимите групи, а именно – деца в риск от изоставяне, деца настанени в специализирани институции, деца в риск от отпадане от училище, деца с противообществени прояви, деца на улицата, деца с поведенчески проблеми, деца настанени в приемни семейства, деца и младежи със специални потребности. В рамките на четири месеца, общо 55 деца и семейства са получили подкрепа, а специализираният екип е извършил 255 консултации. На територията на област Стара Загора работят общо четири Центъра за обществена подкрепа в общините – Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории