Готвят подписка за разкриване на услугата Дневен център за възрастни с увреждания в Казанлък

В Казанлък започва подписка за разкриване на услугата Дневен център за възрастни с увреждания. Повод за това е, че точно преди месец бе открита базата, а държавата не разкрива такава услуга за нуждаещите се.

Дневният център има за цел да предоставя услуги на хора с увреждания на възраст от 18 до 35-годишна възраст и е разположен в общинската сграда, където от 5 години е открит и успешно работи Дневният център за деца с увреждания от 3 до 18 години.

Центърът бе изграден като резултат от съвместен проект на Община Казанлък и Фондация „Сийдър“ по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България. Стойността на проекта е 130 000 щатски долара, като финансирането е от Европейското командване на Военноморски сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM, без съфинансиране. Базата е модерна и отговаряща на всички изисквания. Центърът е оборудван със зала за трудотерапия, кабинет за психологични и социални консултации, кухненски кът за придобиване на полезни умения, многофункционална зала с различни кътове – за почивка и отдих със съоръжение за повдигане на лежащи, кът за социални контакти, кът за рехабилитация, кът за ежедневни дейности. Съществува пряк достъп до дворното пространство, което ще подпомогне развиване на дейности като градинарство.

Материалната база на Дневния център за лица с увреждания над 18 години има готовност да предоставя социална услуга на 15 потребители. Той ще надгражда съществуващата услуга, която предлага Дневният център за деца с увреждания.

Центърът ще позволи на потребителите да продължат да ползват дневни грижи и рехабилитация, както и възможност техните семейства да водят активен социален живот и да бъдат трудово заети.

Особеното в случая е, че материалната база е напълно завършена, но до този момент не е налична социална услуга за лица от 18 до 35-годишна възраст, с която те бъдат обгрижвани през деня, така че да се гарантира тяхното равноправно положение и преодоляване на социалната изолация, както и придобиване на полезни умения с цел повишаване качеството им на живот. Потенциални потребители на центъра са и младежите от съществуващото Защитено жилище в с. Овощник, а през 2014 г. предстои разкриването на още едно Защитено жилище. Така необходимостта от услугата, която подкрепя процесите на деинституционализация и подпомага тяхното развитие и преодоляване на социалната изолация, става още по-голяма.

Община Казанлък работи усилено за разкриване на самата социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания“.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории