Проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в град Казанлък”

Предстои започване на процедурата по набиране на персонал по Проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в град Казанлък”, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е част от прилагането на националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. По проекта ще бъдат създадени нов тип резидентни услуги, което цели замяна на институционалната грижа с такава близка до семейната среда в общността – ще бъдат разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 36 деца/младежи и едно Защитено жилище (ЗЖ) за 8 младежи. В Центровете за настаняване от семеен тип ще живеят по 12 деца/младежи, в това число такива с интелектуални затруднения и физически увреждания, които са настанени и трайно институционализирани в специализирани институции за деца. Животът на децата и младежите в този вид центрове ще бъде близък до обичайната семейна среда. Съобразно потребностите им, те ще посещават местни детски градини и училища, дневни центрове, ще имат приятели в квартала, ще излизат навън и ще се забавляват на детските площадки като всички останали деца. В услугата Защитено жилище ще бъдат настанени 8 младежи с лека и средна степен на умствена изостаналост. Те ще имат възможност да водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти – ще могат да работят, учат и участват активно в обществения живот. В трите ЦНСТ и ЗЖ ще работи голям екип от различни специалисти – Управител -1 бр., приложни специалисти по специалност психология, логопедия, психиатрия, социална работа или специална педагогика – 4 бр., консултант/Експерт „Управление на социална услуга“ – 1 бр., консултант/Експерт „Сформиране на екипи и социално интегриране на потребители“ – 1 бр., счетоводител – 1 бр., психолог – 1 бр., ключов социален работник – 2 бр., ръководител екип /възпитател/ – 2 бр., лекар педиатър – 1 бр., медицинска сестра – 5 бр., рехабилитатор – 4 бр., диетолог/специалист по хранене – 2 бр., трудотерапевт – 1 бр., социален терапевт – детегледач –38 бр., социален терапевт – хигиенист – 4 бр., помощен персонал – техническа поддръжка – 2 бр. Обявите за подбор на персонала по проекта ще се публикуват поетапно на интернет сайта на Община Казанлък – www.kazanlak.bg, в Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък, както и в други местни/регионални медии.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории