„Най-честите обаждания към Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) обикновено са свързани с проявена агресия или кибер тормоз. Един от начините да се разбере за проявена агресия е несправяне с дадена ситуация и по-ниска самооценка на детето. Ако разглеждаме този въпрос от позитивна гледна точка, можем да кажем, че много често проявената агресия е в резултат от неразвити силни черти от характера на детето. Развиването на силните страни на детето ще доведе до намаляване на неговата агресия“, коментира главният експерт от  ДАЗД Георги Иванов.

Много важна в подобни случаи е навременната реакция от страна на институциите, подчертава Иванов:

„Има няколко механизма при проявена агресия да се реагира към (ДАЗД). Единият е през Националната телефонна линия за деца 116111. Тя е денонощна и могат да се обаждат и възрастни по въпроси за децата. Сигнал може да се подаде и през сайта на  ДАЗД, както и в приемната на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2 или в някои от филиалите в страната.“

Сигналите се предават на социални работници. В помощ на подалите сигнали ДАЗД работи съвместно с ГДБОБ, Национален център за безопасен интернет и Министерство на образованието.

Източник: БНР