Кино става Дневен център за възрастни хора в Свиленград

Община Свиленград обяви началото на проект „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион” Свиленград – Узункьопрю, на пресконференция, която се проведе в малката зала на Общинска администрация – Свиленград. Проектът предвижда да бъде изграден Дневен център за възрастни хора в Свиленград, а в турската община Узункьопрю – Център за развитие на жени. Финансирането е по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г. Изпълнява се от община Свиленград в партньорство с община Узункьопрю – Турция.

Общата стойност на проекта е 354 142,40 евро. Бюджетът на община Свиленград е 191 984,16 евро, а на община Узункьопрю – 162 158,24 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Срокът за изпълнение е 24 месеца. На пресконференцията присъстваха представители на пенсионерски клубове в общината, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Свиленград Росица Христова, експерти от партньорската община Узункьопрю.

Общата цел е да се подпомогне устойчивото социално развитие на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград – Узункьопрю. Специфичните цели са да се подобри социалният статус на хора в пенсионна възраст, живеещи в Свиленград, и да им се предостави по-добър достъп до различни социални удобства и услуги; да се подпомогне развитието и подобряването на умения и икономическа конкурентоспособност на безработни или ниско образовани жени, живеещи в Узункьопрю, и да им се предостави достъп до професионална подготовка и образователни материали.

Основната дейност по проекта е преустрояване на сградата на бившето кино „Форум” в Дневен център за възрастни хора. Предоставянето на социалната услуга не е част от дейностите по проекта, но след приключването на ремонтните работи общината ще кандидатства услугата да стане делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет. Потребителите на центъра ще могат да ползват различни медицински, рехабилитационни и правни услуги, да осъществяват социални контакти чрез организиране на беседи, трудотерапия. Ще им бъде осигурен транспорт и топъл обяд. В центъра ще има организиран кът за четене, телевизор, лятна градина. За предоставяните услуги ползвателите ще заплащат законово регламентирана такса. Предвижда се капацитетът на дневния център да бъде до 20 ползватели.

На територията на община Узункьопрю ще бъдат извършени ремонти дейности на съществуваща сграда и превръщането й в Център за развитие на жени. Част от проекта е и провеждането на две екскурзии. Едната е за целевите групи от община Свиленград до град Енес, а другата – за целевите групи на община Узункьопрю до град Созопол. Ще бъдат организирани дискусионна кръгла маса на тема „Мерки за подпомагане на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион” и изложба на творби на жени от Узункьопрю в Свиленград.

 

Източник: fakti.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории