Фондация „За Нашите Деца“ беше удостоена със специална награда на НАСО в категория „Неправителствени организации“ за постижения в областта на кариерното развитие  и осигуряване на по-добри условия на труд на специалистите. Като част от поредицата ни с интервюта с носителите на награди в тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО, разговаряме с ръководителя на Направление „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“ г-н Кирил Кирилов:

Г-н Кирилов, какъв стимул дава на Вас и екипа Ви голямата награда на НАСО, с която бе удостоена Фондация „За Нашите Деца“ за постижения в областта на кариерното развитие  и осигуряване на по-добри условия на труд на специалистите?

За мен и моите колеги от фондация „За нашите деца“ наградата на НАСО донесе удовлетворение за това, че всички старания, които положихме за служителите си в посока кариерно израстване, намериха признание от един широк кръг колеги. Получих наградата от името на фондацията и всички аплодисменти, които получихме, както и поздравленията от колеги, представляващи държавния сектор, както и неправителствените организации, ме накараха да се чувствам горд, че съм част от Фондация „За Нашите Деца“.

Защо правим всичко това? Защото знаем, че най-ценният ресурс на една организация са нейните служители. Това е причината непрекъснато да инвестираме в тях. Стремим да постигнем баланс между професионалните ангажименти и личния живот на служителите ни, така че те да не страдат от прекомерно служебно ангажиране и да имат необходимото свободно време за себе си.

Осъзнали сме, че за да се чувстват служителите комфортно в динамичната среда, в която работим,  те трябва да притежават необходимите компетенции. За тази цел следим различни канали, които ни дават информация за актуални обучения. Според профила на служителите и техния индивидуален план за развитие на всеки един от тях, те се включват в обучения и впоследствие предават придобитите знания на останалите колегите през различни формати. Придобитите знания от обученията се адаптират и имплементират в дейностите ни като иновации, които пък от своя страна оказват положително влияние върху работата ни с децата и семействата, което ни прави предпочитан партньор.

Друга важна посока, в която работим, е осигуряването на добра работна среда за служителите. Работим в една изцяло реновирана сграда, ориентирана изцяло към нуждите на хората, потребители на услугите и даваща максимално добри условия на труд за служителите. Първият етаж от сградата предлага достатъчно пространство за работа с деца и семейства. Всички стаи са обзаведени по начин, отговарящ на потребностите на целевите групи деца и семейства. Разполагаме със зали, чието обзавеждане напомня домашния уют и атмосфера, други са изчистени от всякакви стимули, в които работим с деца с хипер активно поведение, липса на концентрация на вниманието. Отделили сме внимание на пространства за игра – „Библиотека на играчката“,  сензорна зала, зала за музикотерапия, психо-моторика и др.. Стремим се децата да получат максимален брой услуги, идвайки на едно място. Това е една потребност, на която малко организации успяват да отговорят. Много често се налага дадено дете да ходи в различни центрове, според потребностите, които има.

Оптимално са организирани и работните помещения на служителите на фондацията. Всеки служител, според предпочитанията си, има своето работно място. Разполагаме с помещения за провеждане на екипни срещи. Всичко изброено дотук е направено с цел осигуряване на комфортна среда на служителите и децата и семействата. Когато нашите специалисти се чувстват добре и дават всичко от себе си като професионалисти, ефектът върху децата е много по-голям.

Цялото оборудване и разпределение на помещенията е направено в пълен синхрон с колегите експерти в съответните области. Благодарение на оборудването, вече имаме възможност за дистанционна работа с деца и семейства при случай на наложени епидемиологични мерки. Спечелихме проект със Столична община, благодарение на който получихме устройства за дистанционна работа. Разполагаме с Комуникатор-5, представляващ електронни устройства, помагащи в работата с невербални деца. Пандемията с COVID – 19 ни даде стимул да адаптираме работната среда към новите обстоятелства, за да продължим да подкрепяме децата и семействата по възможно най-добър начин.

Библиотека на играчките

През годините Фондация „За нашите деца“ доказа ефективността в работата си, която е с фокус върху отстояване правата на децата и подобряване на условията за живот. В тази връзка кои са приоритетите на организацията за настоящата година?

Един от основните ни приоритети е свързан с пандемията от COVID-19. През лятото на отминалата година създадохме програмата „Спешна семейна подкрепа“ с одобрение от Столичната община. Програмата се ползва от широк кръг потребители. Насочена е към семейства, които са пострадали от последствията от пандемията. Това са хора, изгубили работата си и деца, загубили родител след боледуване от COVID-19.

Идеята ни е да подкрепим семействата, за да преодолеят трудностите. Самата програма е с очакван дългосрочен ефект. През подкрепата, която оказваме, се овладява моментната криза, като едновременно с това работим с родителите за намиране на нова работа и овластяване за успешно справяне с евентуални последващи кризи. Насочваме усилията си и към преодоляване на рисковете, на които са подложени децата след продължително дистанционно обучение.

Другият ни приоритет е създаването на устойчивост за екипите на Фондация „За Нашите Деца“, като създаваме необходимата работна среда, за да могат нашите специалисти да бъдат спокойни и удовлетворени от работата си.

 Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

За постигане на високи резултати в социалния сектор в страната детето трябва да е фокус на държавната политика. За да се постигне устойчив ефект, трябва да са налице солидни инвестиции, които за съжаление липсват на държавно ниво. Друго важно условие е изграждането на компетентностен модел за хората, работещи в социалната сфера, които да имат визия за кариерното си развитие. Визията за бъдещето е изключително важна част от мотивацията на специалистите в сферата.  Поради тези дефицити, всички станахме свидетели на голямото текучество сред специалистите през последните години.

Друг проблем е ниското трудово възнаграждение и лошите условия на труд, изразяващи се в липси на базово ниво, като неподходящи помещения и т.н. От друга страна, все още няма държавна стратегия за ранно детско развитие и стратегия за детето. Решението на всичко изброени проблеми ще доведе и до изграждането на по-добър имидж на социалния работник. Тук идва и ролята на медиите, които могат да показват добрите примери.

Фондация „За нашите деца“ е член на Националния алианс за социална отговорност. В тази връзка къде намирате своето място в широката партньорска мрежа на организацията?

Националният форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ даде възможност да се срещнат представители на различни организации, работещи с деца, хора с увреждания и хора от различни уязвими групи. По време на Форума, освен официалната част, събирайки се в неформална обстановка, ние разменихме наистина ценни идеи. В тази връзка добре би било да се помисли върху идеята за създаването на формати, в които специалисти да споделят добрите си практики и проблемни казуси. Времето е показало, че през практиката се изработват най-работещите документи, в това число наредби, подзаконови нормативни документи и т.н. Хората от практиката знаят кой метод работи и кой не. Отворени сме към сформиране на работни групи, в които да участваме за създаването на успешно приложима нормативна рамка. Положителният ефект ще достигне и до хората, с които работим, и до специалистите.