14. 11.21 г.

Агенцията за хората с увреждания публикува протокол с оценка и класиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Националната програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44 от Закона за хората с увреждания. На проведено заседание на 20 септември бяха обсъдени, оценени и класирани 8 броя проекти, по които общата сума на отпуснатите средства е 85 111 лв.

Повече информация може да намерите в публикувания Протокол -НПЗХУ 2021