Кметът на Добрич Йордан Йорданов предлага пакет от икономически и социални мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите.

С промените се предвижда удължаване на срока за заплащане на такса за битови отпадъци за 2020 г. с 5% отстъпка до 30 юни.

Освен това няма да се заплаща една месечна такса за ползване на детска ясла и детска градина, ако в периода на извънредното положение, поне един от родителите е освободен от работа, регистриран е в Бюрото по труда и таксата не се финансира по друг ред. За периода, в който детето не посещава детското заведение, също не се дължи такса.

Мерките предвиждат още наематели на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения да не заплащат такса за периода на извънредното положение. Същата мярка ще се приложи и за Центъра за базарна търговия по бул. „Русия“. На предплатилите предвидените такси от момента на извънредната ситуация, но са преустановили своята дейност, те ще се считат платени за месеците, следващи края на извънредното положение.

Пакетът от икономически мерки включва още еднократно намаление с 50% дължимата за един месец наемна цена на общинско жилище при условие, че поне един член от семейство или домакинство с установени жилищни нужди е останал без работа и е регистриран в Бюрото по труда с изключение на наемите, заплащани по Закона за хората с увреждания и отпускането на целеви помощи.

Предстои Общинският съвет да обсъди и предложението за освобождаване изцяло от заплащане на дължимите наеми за целия срок на обявеното извънредно положение от всички търговци – наематели на общински обекти, чиято дейност е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки. Намаляват се с 50% дължимите наеми за целия период на извънредното положение за всички търговци – наематели на общински обекти, чиято дейност е намаляла с минимум 50% в резултат на ограниченията. Намалението на търговската дейност, реализирана в търговския обект, ще се доказва посредством предоставени счетоводни документи.

Източник: Община Добрич, 21.04.2020 г.