Във Варна общинските съветници ще разглеждат предложен пакет от мерки в подкрепа на гражданите. Това обяви в профила си в социална мрежа кметът на Варна Иван Портних.

До отмяна на извънредното положение без такси за:

• За детските ясли и детските градини;
• За кратковременно паркиране в синята зона. Цената за локално платено паркиране за живеещите по постоянен адрес и юридическите лица ще бъде прихванати за следващите месеци.
• Абонаментните карти за градския транспорт да останат валидни един месец след края на извънредното положение – за пенсионери, ученици и хора с увреждания;
• 5 на сто отстъпка от такса смет да бъде ползвана при заплащане до 30 юни;
• Освобождаване от заплащане на дължимите наеми по договорите за наем на общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди
• Освобождаване от заплащане на такси, наеми и цени на услуги обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност, а именно:
• Освобождаване от заплащане на такса пазари, тържища, тротоари, площади, панаири, в това число и вендинг автомати, поставени на открито, и др. и цена на услугата сметоизвозване;
• Освобождаване от заплащане на наемни цени за право на разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата сметоизвозване;
• Удължаване на срока за заплащане на дължимите месечни такси, наеми, цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са извън обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването, за срока на извънредното положение, а именно :
• Удължава се срокът за заплащане на такса пазари, тържища, тротоари, площади, панаири и др. и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
• Удължава се срокът за заплащане на наемни цени за право на разполагане на обектите по чл. 56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
• Удължава се срокът за заплащане на дължимата наемна цена за извършвана рекламна дейност до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
• Удължава се срокът за заплащане на дължимите паричните постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от община Варна обекти на концесия до 30.06.2020 г.
• Обществената трапезария да бъде увеличена със 100 места, като общо поеме 650 души, а Домашният социален патронаж да бъде увеличен с 50 места и да стане с 555.
• Да бъдат приготвени 500 пакета със стоки за първа необходимост за лица в неравностойно положение
• Днес Дачия ни предостави за временно ползване 3 автомобила, които ще бъдат ползвани за разнос на дезинфекционни препарати, за социалния патронаж, за контрол при спазването на задължителна карантина
• 172 души ще получат еднократна социална помощ от Община Варна. 🔸 12 от тях са от взривения бл. 302 в ж.к. “Владислав Варненчик”, които ще бъдат подпомогнати с по 500 лв.

За някои от мерките може да научите и от звуковия файл ТУК.

Източник: БНР, 14.04.2020 г.