На 16 и 17 декември за пореден път в Габрово се проведе Коледен благотворителен базар. Изложените изделия са изработени от потребители на Дневния център за деца и младежи с увреждания, Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дневния център за стари хора, Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства и Центъра за обществена подкрепа SOS Детски селища.

Средствата, които ще се съберат ще послужат за терапия, лечение и подобряване условията на живот на деца и лица в неравностойно положение.