На 4 декември ще се състои коледен концерт в Русе под наслов „Заедно можем да направим света по-добър и по-красив!“. Концертът се организира от потребители на социални услуги, специалисти от Община Русе, студенти по социални дейности в Русенския университет. Той е част от проект на университета, който се осъществява с подкрепата на общинската фондация „Русе – град на свободния дух.

Спектакълът ще представи пред публиката и гостите резултатите от осъществените в обучителните модули и творчески работилници познавателни, практико-приложни и творчески дейности и формираните взаимно уважение, равнопоставеност, толерантност и социално включване чрез усвояване на знания и постигане на растеж и развитие. Те ще бъдат онагледени интерактивно и артистично чрез музика, композиции, танци и разкази. Гостите ще могат да разгледат и изложба със снимки от фотоателие към творческа работилница под наслов „Град Русе – древен, красив, гостоприемен и със свободен дух“.

Източник: БТА, 01.12.2019 г.