политики за ранно детско развитие

Развитието на интегрирани политики за ранно детско развитие като инструмент за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване беше основната тема на втория ден на неформалното заседание на Комитета по социална закрила към Съвета на ЕС, което се проведе на 20 и 21 март в София.

По време на дискусиите беше направен преглед на политиките за осигуряване на достъп до качествени образователни, здравни и социални услуги за деца в неравностойно положение, включително за деца с увреждания. Обсъдени бяха и възможностите за подкрепа на техните семейства.

Развитието на политики за ранното детско развитие е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС. Усилията на правителствата да насърчават инвестициите в развитието на децата от най-ранна възраст ще дадат своите резултати в дългосрочен план, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседанието.

Тя подчерта, че интегрираните политики за  ранно детско развитие са един от елементите на Европейския стълб за социални права. Необходимо е да обединим усилията  и да създадем система за закрила и подкрепа на най-нуждаещите се, каза Русинова. Необходимо е насърчаване на баланса между личния и професионалния живот, чрез гъвкави форми на заетост, насърчаване на родителите с малки деца за връщане на пазара на труда, политики за повишаване на процента на заетост на жените и на майките, посочи заместник-министърът.

По време на първия ден от заседанието си Комитетът по социална закрила обсъди въпроси, свързани с адекватността на пенсиите,  насърчаване на социалното включване на деца мигранти и младежи, както и политики за стимулиране на социалното предприемачество.

След двудневното си заседание в София Комитетът за социална закрила ще подготви заключения, които ще бъдат представени по време на Съвета на министрите на ЕС по заетост и социална политика по време на заседанието му през юни.

Източник: Министерство на труда и социалната политика