На 1 февруари фламандският вестник De Standaard публикува статия, написана от Коен Девеер, директор на KONEKT, членуваща в EASPD.

В редакционна статия Девеер описва как социалната система във Фландрия ограничава младите хора с увреждания и ги затруднява да разгърнат пълния си потенциал. Младите хора с увреждания често са принудени да повтарят по няколко пъти клас в средното училище. Това не само ги ограничава в развитието на техните умения, но и слага спирачки пред тяхната самоувереност. Тези младежи спират да вярват в собствените си таланти.

Чрез своите методи Konekt показват, че тази система може да бъде различна. Те предоставят обучителна и стажантска програма за хора с увреждания и след нея 83% от тях остават да работят в организацията, в която е проведено обучението им.

Konekt предлагат също обучителен модел, наречен „Пробив“ („Brake-Out“), където работят с хора с увреждания в продължение на три години, за да повишат способности им.

Но най-вече самите младежи показват, че нещата могат да бъдат различни, като танцьорите от платформата–К, които демонстрират таланта си да танцуват на професионално ниво. Коен казва, че заедно трябва да положим повече усилия в създаването на обществено пространство, където младите хора с увреждания могат да покажат всичките си таланти.

Източник: EASPD.EU, 08.02.2019 г.