Международна конференция на службите за заетост в Европа

Агенцията по заетостта (АЗ) бе домакин на двудневната международна конференция на службите за заетост в Европа – Партньорски преглед, състояла се в гр. София на 10 и 11 април 2014 г.

Изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов лично приветства всички участници и постави началото на работната среща. Той изрази задоволство, че за първи път България посреща на своя територия годишния форум, организиран от Европейската комисия и звеното за подпомагане диалога между обществените служби за заетост (PES to PES Support Unit).

Целта на Партньорския преглед е обмяна на опит и добри практики по актуални теми, свързани със заетостта.

Темата на тазгодишната конференция е „Подходи за устойчива активация на дългосрочно безработни лица”. Участват 22-ма експерти от обществените служби за заетост на Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия, Великобритания, двама представители на Европейската комисия и 5-ма представители на PES to PES Support Unit. България от своя страна участва чрез представители на Агенция по заетостта, ескперти от бюро по труда- Ботевград, както и представители на „Глоб@лни библиотеки – България”, и Община Самоков в лицето на кмета на общината – Владимир Георгиев.

Участниците в конференцията представиха множество презентации относно подходите на агенциите по заетостта в съответните държави за интеграция на дългосрочно безработните лица на пазара на труда. При голям интерес се проведоха и дискусиите по темата, където по групи представителите на различните държави дефинираха основните насоки и проблеми в работата си, споделяха своя личен опит и добри практики.

Събитието бе отлична възможност за успешното представяне на политиките на пазара на труда в България, за близък поглед върху чуждестранния опит по проблемите на заетостта, както и за изграждане на ползотворно сътрудничество и добри отношения със службите – партньори в Европа.

Представителите на Европейската комисия и обществените служби по заетостта, както и чуждестранните участници в срещата, оцениха високо цялостната организация на събитието, както и качеството на представената информация. Всички единодушно споделиха, че ще приложат коментираните подходи на работа в практиката на обществените служби по заетостта, което ще бъде проследено на следващ етап.

В заключение, участниците в конференцията дадоха висока оценка за представяне на домакините от България. Те споделиха, че определят нашия професионален опит по темата за дългосрочно безработните лица като иновативен и ефективен, в контекста на ограничения финансов ресурс, с който АЗ разполага.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории