Снимка: Добромир Видев

На национална конференция, в изпълнение на проекта на Българския червен кръст (БЧК) „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, бяха обсъдени новите възможности за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги като патронажната грижа по домовете и въвеждането на иновативни методи като телеасистенцията за мониторинг на заболявания.

Пилотният проект на БЧК се изпълнява в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът ще се реализира до 2023 г. и по него ще се създаде и апробира иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция, чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Целта е през следващите 4 години да се окаже подкрепа и помощ на около 750 уязвими възрастни хора в 7 общини от Северозападния регион – Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик. Очакванията са чрез иновативния подход да се осъществи превенция на постъпването в социални институции и честите хоспитализации на възрастните и хората в нужда по социални причини.

При апробирането на механизма за дистанционно наблюдение на възрастните хора ще има възможност за неговото правно регулиране и изпълнение на следващи стъпки от Националната стратегията за дългосрочна грижа.

Проектът се осъществява и с помощта на Норвежката асоциация на местните регионални власти и се базира на дългогодишния опит на БЧК в предоставянето на домашни грижи на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

Според заместник генералния директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска с помощта на новите технологии може повече хора да бъдат наблюдавани в домашна среда. „Да им се прави дистанционно ЕКГ, да се мери кръвното им налягане, да се мониторира сърдечната честота и сънят. Да може да се помогне при различни спешни ситуации. Да кажем, възрастен човек, който живее сам, пада и това падане води до счупване или е в резултат на инфаркт или инсулт. Да има възможност системата да алармира в кол центъра, който ние ще създадем, и да помогне този човек бързо за получи адекватна подкрепа и грижа от съответните места.“ Чрез SOS бутон възрастният човек ще може да потърси помощ при нужда.

В колцентъра основно ще бъдат ангажирани медицински кадри. Медицински сестри или парамедици ще бъдат специално подготвени за работа със системата.

Механизмите вече са работещи в Норвегия. В България те ще бъдат адаптирани и базирани на местния опит. По проекта ще бъдат привлечени и доброволци, които да подпомагат дейностите на центровете за домашни грижи и услугите за телеасистенция.

Интервю по темата на Таня Милушева с Надежда Тодоровска в предаването „Хоризонт до обед“ може да чуете тук.

Източник: МТСП, 05.11.2019 г.; БНР, 05.11.2019 г.