На 3 и 4 октомври е проведена национална конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“, организирана от УНИЦЕФ България и Националната мрежа за децата в партньорство с Министерството на труда и социалната политика.

Във фокуса на проведените дискусии е поставена подкрепата през първите години от живота, която може да подпомогне децата със затруднения в развитието и увреждания, както и техните родители, за да могат да развият своите способности и да реализират максимално потенциала си.

В събитието са участвали представители на институциите, експерти и родители. С провеждането на конференцията организаторите се стремят да насърчат прилагането на по-систематичен, базиран на доказателства подход към ранната детска интервенция в България, който да се основава на социалния модел към уврежданията (вместо медицинския), както по отношение на цялостната политика, така и по отношение на практиката.

Децата с увреждания и затруднения в развитието имат значителни способности, които имат нужда от подкрепа, за да се развият напълно. Ранната детска интервенция може да подпомогне развитието, ако е ориентирана към семейството и подкрепя децата в естествената им среда – у дома, на детската площадка, в яслата или детската градина, каза д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика

В конференцията участва и зам.-министърът на труда и социалната политика, която отбеляза, че политиките на Министерството са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд. За 2020 г. планираме допълнително 15 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за ранна детска интервенция.

Средствата ще бъдат насочени към общини, които имат нужда от сериозни инвестиции. Ще се подпомогнат строежи на детски градини или организиране на услугите около Центровете на ранна детска интервенция, каквито има в 66 общини. Една от най-значимите мерки на оперативната програма по отношение на последващото развитие на децата с увреждания е ранната интервенция.
България подкрепя предложението на Европейската комисия минимум 25% от Европейския социален фонд да бъдат за социално включване. В страната ни този процент ще бъде много по-висок, като намеренията ни са половината от средствата на ОПРЧР да бъдат насочени към тези политики, допълни зам.-министърът. Основните приоритети ще са ранното детско развитие и дългосрочната грижа за възрастните.

Инвестициите в ранното детско развитие означават добре образовани деца, високо квалифицирана работна сила и високи доходи за България, заключва заместник-министър Русинова.

В рамките на програмата председателят на Европейската асоциация за ранна детска интервенция Ана Мария Серано от Университета в Миньо, Португалия, е представил успешния опит в изграждането на национална система за ранна детска интервенция в Португалия. Бил е споделен националният опит и напредък в политиките в подкрепа на децата с увреждания и затруднения в развитието. Обсъдени са и възможностите за засилване на ранното откриване на затрудненията в развитието, оценка и предлагането на качествени услуги за ранна детска интервенция и подобряване на междуинституционалните взаимоотношения и сътрудничество в подкрепа на децата и техните семейства. В конференцията участваха също Манфред Претис от Медицинското училище в Хамбург, Германия, Варна Светлана Ангелова и Николета Йончева – експерти по ранна детска интервенция от фондация „Карин дом“ и др.

Източник: УНИЦЕФ България и Национална мрежа за децата, 05.10.2019 г.; МТСП, 03.10.2019 г.