На 25 октомври се проведе конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събитието участваха и заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и на образованието и науката Карина Ангелиева, и еврокомисарят Мария Габриел.

В своето изказване зам.-министърът на труда и социалната политика сподели, че се очаква за следващия програмен период (2021-2027 г.) да бъдат договорени със 70 процента повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда и социалното включване. Благодарение на това страната ще разполага с важни инструменти за изравняване на доходите и качеството на живот в различните региони, допълни Зорница Русинова.
МТСП предвижда 500 млн. лева от Европейския социален фонд през следващия програмен период да бъдат насочени за дигитално обучение. Според цитирано от зам.-министъра изследване за 80 процента от работодателите дисциплината и дигиталните умения са водещи в подбора на кадри.

Еврокомисарят Мария Габриел напомни, че скоро 90 процента от работните места ще изискват дигитални умения. Едва 44 процента от европейците имат такива. В Европа над 85 процента от работните места по региони са създадени от малки и средни предприятия.

По време на форума са представени и резултати от актуалните изследвания на института, както и на други академични институции от страната и чужбина. Сред лекторите и участниците в дискусиите са както учени и експерти от водещи академични институции, така и представители на бизнес средите. Сред поставените и обсъжданите теми са различията в икономическото развитие на отделните региони, образованието и социалните услуги, както и регионалните неравенства в професионалното образование и младите хора, въздействието на кохезионната политика на ЕС върху регионите в България, дигиталните трансформации и др.

Източник: МТСП, 25.10.2019 г.; БАН, 25.10.2019 г.