13.04. 21 г.

УНИЦЕФ и Фондация „Заедно в час“ канят учители и ученици да се включат в новия конкурс „Образование по права на децата“. Той е част от инициативата на двете организации за разширяване на възможностите за обучение по права на детето и се осъществява в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН). Чрез конкурса, освен популяризиране на темата, се цели разбиранена актуалните предизвикателства и решения, свързани с правата на децата, които ученици и педагози откриват в съвременната образователна среда.

Конкурсът „Образование по права на децата“ е насочен към ученици и учители в прогимназиален и гимназиален етап, които имат интерес по темите за  правата на децата, правата на човека и тяхното приложение в и извън училищния контекст, детското и младежко участие, както и овластяването на учениците. Може да се участва индивидуално ли групово в срок до 30  май, 2021 г.

Източник: УНИЦЕФ