Започва ежегодния конкурс за набиране на талантливи деца в неравностойно положение „Скритите таланти на България“. Програмата дава шанс за продължаване на образованието в университет и/или квалифициране за започване на работа след завършено средно образование чрез:

– частни уроци
– обучения за професионална квалификация
– работа с индивидуален ментор
– семинари, работилници, лагери и конкурси
– стипендии
– учебници, техника и екипировка
– семестриални такси, общежитие и др. след успешен прием
– реализиране на лични проекти: концерти, изложби и др.

Организаторите на конкурса от Сдружение „Операция: Плюшено мече“ допускат за кандидатстване деца и младежи между 11 и 18 г., лишени от родителска грижа с минимален упех в училище най-малко Добър 4.00. Кандидатурите ще се приемат до 27 април.

Източник: Информационен портал за НПО