16.07.21 г.

Агенцията за хората с увреждания уведомява всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в Регистър по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, че от 12 юли е обявен конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания.

При кандидатстване е важно да се обърне внимание на критериите за допустимост, регламентирани в чл. 9 от Методиката

Условията и сроковете за кандидатстване може да прочетете в публикуваната обява на сайта на Агенцията ТУК

Източник: Агенция на хората с увреждания