14.01.21 г.

Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ в Аахен, Германия, организират конкурс за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество и единение между младите хора в Европа.  Срокът за кандидатстване за изданието на конкурса през 2022 г. ще приключи на края на 13 февруари 2022 г.

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят най-добрите три.
Първата награда е парична сума от 7 500 евро, втората е на стойност 5 000 евро, а третата – 2 500 евро.

Наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен на 24 май 2022 г., на която ще бъдат поканени представители на всички проекти, избрани на национално ниво. Първо място в конкурса през 2021 г. чешкият проект Fakescape, който учи младите хора с помощта на игри да мислят критично и да различават фалшивите новини. Победител за 2020 г. бе „Европейският архив на гласовете“ – германски проект, който събира исторически разкази, предадени устно от хора, родени преди 1945 г. Повече от 4 250 проекта са взели участие от 2008 г.

Източник: Европейски парламент