07.04.21 г.

Граждански  организации, които работят с хора над 65-годишна възраст ще бъдат подкрепени с конкурса „За нашите родители“, организиран от Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“. Кандидатите, могат да бъдат подпомогантати в следните направления:

  • Достойни старини: хуманитарна помощ и всекидневни нужди – храна, битови консумативи; домашни помощници; медицински прегледи;
  • Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието – връзка с други поколения; културни и образователни занимания.

Критериите за одобрение са ясна идея и цел на проекта са  добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани в обществена полза, читалища и училища. Срокът за кандидатстване е до 21 април 2021 г.

Източник: Информационен портал за НПО