14.10. 21 г.

Българска фондация „Биоразнообразие“ обявява конкурс за проекти с възможност за финансиране на проекти до максимална стойност 6000 лв. Конкурсът е отворен за регистрирани в България организации – юридически лица с нестопанска цел или асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи и младежки членски организации.

Необходимо е целите на проектните предложения и съпътстващите ги дейности да:

– информират членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. за климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на климатичните промени;
– приобщават членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. в реални дейности за намаляване на климатичните промени и смекчаване на ефекта от промените в климата върху биоразнообразието и живота на човека;
– провеждат дейности за застъпничество за подобряване на политиките за борба с климатичните промени в България, включително в сферата на управлението на природните ресурси, образованието, здравеопазването и човешките права. Срокът за кандидатстване  е 20 октомври 2021 г.

Източник: Информационен портал за НПО