Концерт подпомага възрастните хора с увреждания в дома в село Веселиново

Благотворителен концерт се проведе в полза на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. Франциск”, село Веселиново.

Организатор на концерта бе Сдружение „Гайтани” и екип от над 40 доброволци – танцьори, музиканти. Целите на организацията са да работи за съхраняване и популяризиране на националните културни ценности и нематериалното културно наследство, чрез възстановки на обреди и празненства, социално-битови обичаи и художествено изпълнителско изкуство – музика, танци, песни, игри.

В концерта участие взеха и деца от ЦДГ „Валентина” и Ивайло Бумбалов с изпълнение на народни песни. Целта на тази проява бе отново да се акцентира на правото на хората с увреждания на активно участие в обществения живот, на желанието за промяна на обществените нагласи спрямо тях, на необходимостта от създаване на достъпна среда – премахване на архитектурните бариери, осигуряване на специализиран транспорт, комуникации и др.И на това, че в едно съвременно общество трябва да сме по-толерантни и съпричастни.

Събраните средства ще се използват за организиране на екскурзия за хората с увреждания от Центъра до Бургас и остров Света Анастасия.

 

Източник: Дарикнюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории