На 31 октомври се проведе кръгла маса „Интегрираното предоставяне на подкрепа” организирана от Института по социални дейности и практики (ИСДП) и подкрепена от Министерството на труда и социалната политика.

Приветствие към участниците отправиха заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова и г-жа Саня Шаранович, заместник-председател на УНИЦЕФ България.

Проф. Гордана Фландер и Ана Мария Спанич от Хърватска представиха модела на услугата „Център за закрила на деца и младежи” в Загреб.

Проф. Нели Петрова представи опита на център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”, подкрепян от УНИЦЕФ и осъществяван в България от ИСДП и „Анимус“.

Г-жа Диана Видева от асоциация „Деметра” представи Опита на „Център Вселена”.

В проведената дискусия участниците на кръглата маса обсъдиха предизвикателствата пред и натрупания опит от предоставянето на мултидисциплинарни и междуведомствени услуги за деца в България.
Резултатите от дискусиите, както и направените предложения и формулираните идеи по време на кръглата маса ще бъдат обобщени и представени на участниците и на МТСП.

************

Кръглата маса е организирана и проведена по проект „Промис 2”, финансиран по програма „Права, равенство, гражданство” на ЕК. Проектът е насочен към популяризиране на междуинституционална услуга за работа с деца, жертви на насилие по модела „Барнахус” и повишаване на капацитета на работещите в услугата специалисти.

Източник: ИДСП, 31.10.2019 г.

Повече по темата за интегрираното предоставяне на подкрепа може да чуете в интервю на Веселина Миланова с проф. Нели Петрова в предаването „Преди всички“, БНР.