На 31 октомври 2019 г. в гр. София ще се проведе кръгла маса „Интегрираното предоставяне на подкрепа”, организирана от Института по социални дейности и практики (ИСДП) и подкрепена от Министерство на труда и социалната политика. В събитието ще участват заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и заместник-председателят на УНИЦЕФ България Саня Шаранович. Кръглата маса се организира по проект „Промис 2”, финансиран по програма „Права, равенство, гражданство” на ЕК. Проектът е насочен към популяризиране на междуинституционална услуга за работа с деца, жертви на насилие по модела „Барнахус” и повишаване на капацитета на работещите в услугата специалисти. В рамките на събитието проф. Гордана Фландер и Ана Мария Спанич ще представят модела на работа на услугата „Център за закрила на деца и младежи” в Загреб.

Програмата на кръглата маса предвижда и дискусия относно предизвикателствата и натрупания опит от предоставянето на мултидисциплинарни и междуведомствени услуги за деца в България.

Събитието започва в 09:00 ч. в зала „София“ на хотел „Централ“, бул. „Христо Ботев“ 52

Както знаете, от 01.01.2020 г. в България влиза в сила нов Закон за социалните услуги, който за първи път регламентира т. нар. „интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи”. По този начин законодателят предостави възможност за устойчивост на редица услуги, действащи в момента като пилотни или на проектен принцип – като услугата „Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”, подкрепяна от УНИЦЕФ. Интегрираното предоставяне на подкрепа дава възможност на специалисти от области като правосъдие, здравеопазване, образование и социални дейности да работят координирано.

Детските центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ предоставят цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства – от медицински преглед, през психологическа подкрепа, до представителство при участие на децата в съдебни и административни процедури.

„Зона заКрила” работи с всички форми и случаи на насилие над деца и техните семейства, като обхваща както деца, жертви на насилие, извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие. Центровете подкрепят и родителите, независимо дали са немалтретиращи или самите те са упражнявали насилие, така че да съумеят да бъдат отново пълноценни родители. Центровете „Зона ЗаКрила” предлага и правно придружаване на пострадалия, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Като социална услуга „Зона ЗаКрила“ се предоставя от Института по социални дейности и практики – в областите Монтана и Шумен.

Институт по социални дейности и практики