На 8 октомври в УНСС ще се проведе кръгла маса на тема „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“. Организатор е катедра „Човешки ресурси и социална защита“ – УНСС, а съорганизатори са Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на КСО специалистите и Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС.

Очаква се на събитието да участват участие представители на държавни институции, академичната общност, синдикати, бизнес, работодателски организации и неправителствени организации. Програмата е структурирана в няколко тематични направления, в които ще се обсъждат актуални въпроси, като България – достойно място за реализация. Социалната отговорност на държавата, бизнеса, синдикатите, неправителствените организации, образователните институции (Социално отговорни стратегии и трудови практики); Стандартите за социална и екологична отговорност. Социален одит и социална защита.
Кръглата маса е посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство.

Източник: БСК