На 2 октомври 2019 г. с кръгла маса в Русенски университет беше отбелязан Международният ден на ненасилието, организирана от Българската асоциация на социалните работници и професионално направление „Социални дейности“ в РУ.

По време на събитието са представени концепцията, постигнатите резултати и изготвените информационни материали по международен проект „Изграждане на алтернативни нагласи към насилието“ (материалите ще бъдат общодостъпни на уебсайта на специалност „Социални дейности“).

Експертът от Австрийската асоциация на социалните работници Херберт Паулишин говори за ролята на социалната работа и социалния работник при предоставяне на подкрепа на жертви на насилие. На кръглата маса са представени добри практики в областта на превенцията срещу насилието в училище, както и опитът социалните услуги в община Русе.

В заключителната част доц. д. н. Сашо Нунев представи идеята за създаването на информационна платформа по проблеми на ненасилието и за изграждането на съвместен българо-румънски център с обучителни функции в областта на социалната работа.

В събитието са участвали председателят на УС и членове на Българска асоциация на социалните работници Въльо Христов, Херберт Паулишин, експерт от Австрийската асоциация на социалните работници и консултант при реализиране на реформата в областта на социалната работа в Румъния, Адела Седет, преподавател от катедра „Социална работа“ в Букурещкия университет, мениджър на „Център за обучение и оценка в социалната работа“, основен обучител по проект „Изграждане на алтернативни нагласи към насилието“ (2019 г., Румъния), представители на училища с добри практики в областта на противопоставяне на насилието в община Русе от ОУ „Любен Каравелов“, Математическа гимназия „Баба Тонка“, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, специалисти от социални услуги с добри практики – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе, Кризисен център към СНЦ „Център Динамика“ – Русе, служители от дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе и студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет.

Източник: Специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, 02.10.2019 г.